SPORTOVNÍ MEDICÍNA

Co je sportovní medicína?

Sportovní medicína sdružuje poznatky, metody a přístupy z mnoha oborů a medicinských odvětví. Velice úzce souvisí s ortopedií, traumatologií, fyziologií pohybového aparátu, stejně jako s poradenstvím, psychologií a zdravou výživou.

Právě díky celostnímu přístupu a různorodé specializaci i zaměření našich lékařů a terapeutů tak můžeme našim klientům nabídnout komplexní léčebný program založený na nejmodernějších vědeckých metodách.

Komu je určena sportovní medicína?

Z názvu by se mohlo zdát, že sportovní medicína je určena pouze profesionálním sportovcům, ale není tomu tak. Zaměřujeme se také na rekreační a nárazové sportovce. Vžité chybné pohybové vzorce při sportu totiž mohou vést ke vzniku chronických potíží, proto pacienty učíme jejich nápravě.

Stejně tak léčíme poranění svalová, vazivová apod. Pacientům se zdravotními omezení (např. kardiakům, diabetikům) pomáháme najít optimální pohybový režim.

V čem jsme jiní?

Velký důraz klademe na prevenci. Domníváme se, že tato nejdůležitější část sportovní medicíny je zejména u mládeže v České republice na rozdíl od zahraničí stále podceňovaná. Sportovce proto učíme správným pohybovým návykům, efektivnímu posilování hlubokého stabilizačního systému i tomu, jak připravit svaly na samotný sportovní výkon a tím předcházet pozdějšímu přetížení a úrazům.

Léčba úrazů a onemocnění vzniklých při sportovní činnosti je až další fází. I zde využíváme nejmodernějších léčebných přístupů. Díky přesné diagnostice dokážeme najít skutečné příčiny disharmonií v těle vedoucích ke zranění/onemocnění samotnému. Vyléčení příčiny pak vede ke skutečnému uzdravení.

Co vše Vám v rámci sportovní medicíny nabízíme?

Rozbor těla – komplexní tělesný analyzátor Tanita poskytuje dokonalý přehled o složení těla a všech tělesných funkcích. Zjistí stav kardiovaskulárního systému, doporučí úroveň zátěže a regenerace apod.

Špičkové rehabilitační centrum – naši fyzioterapeuti jsou zapojeni do systému celoživotního vzdělávání. Dbáme na osobní přístup ke každému pacientovi.

Nejmodernější přístrojová terapie – např. oscilace, rázová vlna, TECAR terapie, ultrazvuk SIRIO ad. Všechny tyto metody významně urychlují hojící proces v těle.

Metody účinné regenerace – lymfatické drenáže a oscilace rozproudí tok

lymfy, pomáhají odstranit otoky i zatěžující metabolity z organismu a urychlují vstřebávání pohmožděnin.

Komplexní přístup – příčinou bolestí kloubů může být oslabení některých párových orgánů. Do Vašeho léčebného plánu zařadíme také akupunkturu a akupresuru.

Detoxikace organismu – díky detoxikaci uvedeme Váš organismus do ideální bioenergetické rovnováhy a urychlíme léčení zánětlivých stavů.

Výživové poradenství – nabízíme sestavení výživových plánů pro dobou kondici, pro zlepšení výkonu, ale i úpravu jídelníčku v soutěžním období.