CENÍK

I. Ceník komplexní péče pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven:

Zdravotní služby, jejíž součástí je terapie nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění:

Vstupní komplexní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

1 250 Kč

Cílené komplexní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

1 000 Kč

I. kontrolní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

890 Kč

II. kontrolní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

690 Kč

Vstupní komplexní vyšetření ortopedem
+ terapie + speciální komplexní edukace pacienta

MUDr. Smetana

590 Kč

Kontrolní vyšetření ortopedem + terapie

MUDr. Smetana

390 Kč

Vstupní komplexní vyšetření + terapie

ostatní lékaři

890 Kč

Kontrolní vyšetření + terapie

ostatní lékaři

690 Kč

Cílené vyšetření + terapie

ostatní lékaři

490 Kč

Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (45 min)

ostatní lékaři

490 Kč

Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (30 min)

ostatní lékaři

290 Kč

Komplexní ruční terapie mízního systému (30 min.)

ostatní lékaři

450 Kč

Komplexní ruční terapie mízního systému (60 min.)

ostatní lékaři

790 Kč

Komplexní přístrojová terapie mízního systému (30 min.)

ostatní lékaři

350 Kč

Smluvní zdravotní pojišťovny Barna Medical s.r.o. jsou: VZP, OZP, VOZP, ZPMV a ČPZP Terapií se rozumí provedení výkonů a služeb, které jsou součástí diagnostiky a léčby, avšak nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

V rámci terapie se v návaznosti na indikaci lékařem provádí výkony a služby nehrazené ze zdravotního pojištění, které jsou součástí diagnostiky a léčby; mezi takové výkony se řadí:

  • Komplexní terapie triggerpointu
  • Akupunktura + elektroakupunktura
  • Myofasciální a akupresurní masáž
  • Reebox
  • Edukativní pohovor s pacientem s cílem dosažení komplexnosti léčby.

O vhodnosti zařazení konkrétního výkonu do terapie rozhoduje lékař za účelem dosažení komplexnosti léčby s ohledem na aktuální zdravotní stav a potřeby pacienta. Rozsah, délku a způsob léčby stanovuje po vyšetření pacienta lékař (následně po dohodě s pacientem). Zdravotní služby, na jejichž úhradu má pojištěný pacient nárok z veřejného zdravotního pojištění, vyúčtovává Barna Medical, s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení, za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcími předpisy, dále též smlouvami uzavřenými mezi ním a příslušnými zdravotními pojišťovnami.

II. Ceník nehrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění

Název poskytované zdravotní služby, která je nehrazená z veřejného zdravotního pojištění:
ACP - léčba vlastní plazmou, 1 aplikace 2 590 Kč
CP - léčba vlastní plazmou, 2 aplikace 4 500 Kč
Kolagenová injekce 290 Kč
Protizánětlivá myorelaxační infuze 690 Kč
Vit. C 790 Kč
Multivitamín 490 Kč
Rázový ultrazvuk, 15 min 690 Kč
Fokusovaný rázový ultrazvuk 1 390 Kč
Myofasciální rázový ultrazvuk (+15 min MF techniky) 1 190 Kč
Oscilace 490 Kč
Sirio (45 min) 1 150 Kč
Sirio (30 min) 890 Kč
Tecar (30 min) 750 Kč
Magnetická indukce 490 Kč
Laserová sprcha 490 Kč
Speciální přenosný magnet (na víkend k zapůjčení, půjčovné/záloha) 890 Kč / 4 500 Kč
Sportovní a klasická masáž (30 min) 490 Kč
Sportovní a klasická masáž (45 min) 690 Kč
Kineo - testování svalových funkcí pacientů léčených u nás 690 Kč
Kineo - testování svalových funkcí sportovců 1 000 Kč
Kineo + LTV 690 Kč
Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu (vstupní) 1 790 Kč
Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu (kontrolní) 790 Kč
Hunova - terapie po úrazech a operacích dolních končetin 690 Kč
Speciální ortopedické vložky 2 550 Kč

III. Ceník komplexní péče pro samoplátce

Vstupní komplexní vyšetření + terapie, MUDr. Miloš Barna 2 290 Kč
Cílené komplexní vyšetření + terapie, MUDr. Miloš Barna 1 500 Kč
I. kontrolní vyšetření + terapie, MUDr. Barna 1 500 Kč
II. kontrolní vyšetření + terapie, MUDr. Barna 1 000 Kč
Vstupní komplexní vyšetření ortopedem + terapie + speciální komplexní edukace pacienta, MUDr. Smetana 990 Kč
Kontrolní vyšetření ortopedem + terapie, MUDr. Smetana 590 Kč
Vstupní komplexní vyšetření + terapie, ostatní lékaři 1 500 Kč
Kontrolní vyšetření + terapie - ostatní lékaři 1 190 Kč
Cílené vyšetření + terapie - ostatní lékaři 890 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (45 min) 950 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (30 min) 550 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (30 min.) 770 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (60 min 1 140 Kč
Komplexní přístrojová terapie mízního systému (30 min.) 490 Kč

Samoplátcem se rozumí fyzická osoba, která nemá nárok na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, anebo není pojištěncem smluvní zdravotní pojišťovny Barna Medical s.r.o.

Barna Medical s.r.o. si vyhrazuje právo na aktualizaci a změny Ceníku za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP). VOP a Ceník včetně změn a aktualizací se zpřístupňují na recepci Barna Medical s.r.o.