CENÍK PLATNÝ OD 11. 4. 2023

I. Ceník komplexní péče pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven:

Zdravotní služby, jejíž součástí je terapie nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění:

Vstupní komplexní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

1 250 Kč

Cílené komplexní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

1 090 Kč

I. kontrolní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

990 Kč

II. kontrolní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

790 Kč

III. kontrolní vyšetření + terapie

MUDr. Miloš Barna

690 Kč

Vstupní komplexní vyšetření ortopedem
+ terapie + speciální komplexní edukace pacienta

MUDr. Pavel Smetana

990 Kč

Kontrolní vyšetření ortopedem + terapie

MUDr. Pavel Smetana

690 Kč

Vstupní komplexní vyšetření + terapie

ostatní lékaři

1 090 Kč

Kontrolní vyšetření + terapie

ostatní lékaři

790 Kč

Cílené vyšetření + terapie

ostatní lékaři

590 Kč

Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (45 min)

ostatní lékaři

850 Kč

Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (30 min)

ostatní lékaři

550 Kč

Komplexní ruční terapie mízního systému (30 min.)

ostatní lékaři

590 Kč

Komplexní ruční terapie mízního systému (60 min.)

ostatní lékaři

1 100 Kč

Komplexní přístrojová terapie mízního systému (30 min.)

ostatní lékaři

400 Kč

Komplexní diagnostika sportovce (dospělí a děti nad 150 cm)

ostatní lékaři

3 490 Kč

Komplexní diagnostika sportovce (děti do 150 cm)

ostatní lékaři

2 290 Kč

Smluvní zdravotní pojišťovny Barna Medical s.r.o. jsou: VZP, OZP, VOZP, ZPMV a ČPZP Terapií se rozumí provedení výkonů a služeb, které jsou součástí diagnostiky a léčby, avšak nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

V rámci terapie se v návaznosti na indikaci lékařem provádí výkony a služby nehrazené ze zdravotního pojištění, které jsou součástí diagnostiky a léčby; mezi takové výkony se řadí:

  • Komplexní terapie triggerpointu
  • Akupunktura + elektroakupunktura
  • Myofasciální a akupresurní masáž
  • Reebox
  • Edukativní pohovor s pacientem s cílem dosažení komplexnosti léčby.

O vhodnosti zařazení konkrétního výkonu do terapie rozhoduje lékař za účelem dosažení komplexnosti léčby s ohledem na aktuální zdravotní stav a potřeby pacienta. Rozsah, délku a způsob léčby stanovuje po vyšetření pacienta lékař (následně po dohodě s pacientem). Zdravotní služby, na jejichž úhradu má pojištěný pacient nárok z veřejného zdravotního pojištění, vyúčtovává Barna Medical, s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení, za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění a jeho prováděcími předpisy, dále též smlouvami uzavřenými mezi ním a příslušnými zdravotními pojišťovnami.

II. Ceník nehrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění

Název poskytované zdravotní služby, která je nehrazená z veřejného zdravotního pojištění:
ACP - léčba vlastní plazmou, 1 aplikace 2 690 Kč
ACP - léčba vlastní plazmou, 2 aplikace 4 600 Kč
Kolagenová injekce 360 Kč
Protizánětlivá myorelaxační infuze 790 Kč
Vit. C 890 Kč
Multivitamín 690 Kč
Individuální korekční spinální cvičení do mobilu 1 290 Kč
Rázový ultrazvuk, 15 min 690 Kč
Fokusovaný rázový ultrazvuk 1 390 Kč
Myofasciální rázový ultrazvuk (+15 min MF techniky) 990 Kč
Oscilace 590 Kč
Nízkofrekvenční ultrazvuk (45 min) 1 150 Kč
Nízkofrekvenční ultrazvuk (30 min) 890 Kč
Tecar (30 min) 790 Kč
Vysokovýkonná laserová sprcha 590 Kč
Magnetická indukce 590 Kč
Speciální přenosný magnet (půjčovné za den/ záloha) 790 Kč / 5 000 Kč
Sportovní a klasická masáž (30 min) 490 Kč
Sportovní a klasická masáž (45 min) 690 Kč
Robotický systém pro posilování a rehabilitaci - testování svalových funkcí pacientů léčených u nás 790 Kč
Robotický systém pro posilování a rehabilitaci - testování svalových funkcí sportovců 1 190 Kč
Robotický systém pro posilování a rehabilitaci + LTV 890 Kč
Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu (vstupní) + cena stélky dle přiloženého seznamu 1 590 Kč
Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu (kontrolní) 790 Kč
Imoove 790 Kč
Postcovidový terapeutický balíček (vysokovýkonná laserová sprcha, magnetická indukce, 30 min komplexní pohybová terapie) 1 590 Kč
Kompresní lymfodrenážní kryoterapie 190 Kč
Kryoshock 15 min 590 Kč
Kryoshock beauty 30 min 790 Kč
Lymfotouch 30 min 450 Kč
LPG 20 min 790 Kč
LPG 40 min 1 490 Kč
Antigravitační běžecký pás 1 190 Kč

III. Ceník komplexní péče pro samoplátce

Vstupní komplexní vyšetření + terapie, MUDr. Miloš Barna 2 290 Kč
Cílené komplexní vyšetření + terapie, MUDr. Miloš Barna 1 590 Kč
I. kontrolní vyšetření + terapie, MUDr. Barna 1 600 Kč
II. kontrolní vyšetření + terapie, MUDr. Barna 1 100 Kč
Vstupní komplexní vyšetření ortopedem + terapie + speciální komplexní edukace pacienta, MUDr. Pavel Smetana 1 190 Kč
Kontrolní vyšetření ortopedem + terapie, MUDr. Pavel Smetana 790 Kč
Vstupní komplexní vyšetření + terapie, ostatní lékaři 1 700 Kč
Kontrolní vyšetření + terapie - ostatní lékaři 1 290 Kč
Cílené vyšetření + terapie - ostatní lékaři 950 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (45 min) 1 290 Kč
Komplexní pohybová terapie a vyšetření fyzioterapeutem (30 min) 780 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (30 min.) 920 Kč
Komplexní ruční terapie mízního systému (60 min 1 470 Kč
Komplexní přístrojová terapie mízního systému (30 min.) 560 Kč
Komplexní diagnostika sportovce (dospělí a děti nad 150 cm) 4 900 Kč
Komplexní diagnostika sportovce (děti do 150 cm) 3 500 Kč

Barna Medical s.r.o. si vyhrazuje právo na aktualizaci a změny Ceníku za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP). VOP a Ceník včetně změn a aktualizací se zpřístupňují na recepci Barna Medical s.r.o.