Plantární fascitida a patní ostruha

Bolí vás pata? Nemůžete dlouho stát? Vnímáte obtíže při chůzi? Máte dlouhodobý problém s ostruhou? Už jste vyzkoušeli všechno?

Neprovádíme léčbu klidem ani ozařováním patní ostruhy. Náš způsob léčby se opírá o nejmodernější vědecké poznatky a celostní přístup. Poskytneme vám stálý dohled a podporu až do úplného odstranění potíží s možností návratu do běžných denních aktivit.

Nabízíme vám rychlou diagnostiku ultrazvukem provedenou zkušenými lékaři. Na základě vyšetření se budeme věnovat nejen léčbě obtíží, ale také odstraněním příčiny. V rámci léčby využíváme nejmodernějších přístrojů: fokusovaná a radiální rázová vlna, Tecar či Sirio. Nedílnou součástí léčby je také fyzioterapie, která podrobným vyšetřením či i s využitím posturografického vyšetření odhalí příčiny vzniku obtíží. Sestavený individuální cvičební plán potom nejen přímo cílí na terapii, ale i na odstranění příčiny vzniku obtíží.

Při první návštěvě vám bude provedeno ultrazvukové vyšetření a na jeho základě vám sestavíme léčebný plán na míru.

Chcete:

  • Přesnou diagnostiku?
  • Rychlé odstranění bolestí?
  • Neřešit problém klidem?
Kontaktujte nás zde