Zánět šlach a zánětlivé stavy

Tenditida

Co je zánět šlach?

Zánět šlach je velmi bolestivé onemocnění, které vzniká obvykle jednostranným přetěžováním určitého svalu. Nejčastěji se záněty objevují v oblasti prstů u rukou, dále se projevují jako tenisový nebo golfový loket, zánět Achillovy šlachy, podkolení šlachy, karpálních tunelů apod. Máte-li podezření na zánět šlach, ihned nás kontaktujte. Naši lékaři a kvalifikovaní fyzioterapeuté Vám pomohou s návratem do běžného života.

Jaké jsou příčiny onemocnění?

Zánět šlach se rozvíjí zejména u lidí vykonávající dlouhodobě jednostrannou pracovní činnost, kde je zároveň neadekvátní čas pro odpočinek a relaxaci unaveného svalu. Nezáleží přitom, zda jde o rutinní manuální práci nebo psaní na počítači, zánět šlach velice často postihuje také profesionální sportovce..

Jak se zánět šlach projevuje?

Šlachy propojují svaly s kostmi a pokud jsou přetíženy, dochází k mikrotraumatizacím. Začínající zánět šlach si člověk v běžném životě většinou neuvědomí, zprvu se totiž projevuje pouze zvýšenou citlivostí až k postupně narůstající bolesti. Ta přechází v bolest vleklou a trvalou, která se stále prohlubuje, čímž dochází k omezování pohyblivosti.

Místo úponu je na pohmat často citlivé, teplé, oteklé a zarudlé. Pacienti se tak mnohdy dostanou k lékaři již se silně rozvinutým zánětem. Nepodceňujte proto v žádném případě příznaky! Neléčený zánět může být zdrojem vážných zdravotních následků.

Jak Vás vyléčíme?

Tradiční léčba obvykle sestává z klidového režimu, užívání léků nebo aplikaci kortikoidů, kde je zlepšení pouze přechodné. Syntetické hormony (kortikoidy) navíc mohou vést ke vzniku vážných nežádoucích účinků. Neúspěšnost léčby často končí chirurgickým zákrokem.

Naši lékaři při podezření na jakýkoliv zánět nejprve provedou rychlou a přesnou ultrazvukovou diagnostiku postiženého místa a poté okamžitě zahájí rehabilitaci. Náš způsob léčby se opírá o nejmodernější vědecké poznatky a celostní přístup. Proto dáváme přednost opakované aplikaci krevní plazmy a kolagenu.

Neméně podstatné je i dodržování šetřícího režimu a aktivní spolupráce při změně ergonomie zátěže šlach. Poskytneme Vám stálý dohled a podporu až do úplného zhojení onemocnění s možností návratu do běžných denních aktivit.

První ošetření – co můžete očekávat?

  • Vstupní vyšetření lékařem
  • Ultrazvukovou diagnostiku a stanovení diagnózy
  • Sestavení individuálního léčebného plánu
  • V 95 % dobrý léčebný efekt do 3 týdnů