Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu

Funkční diagnostika stability i dynamiky dolních končetin a trupu je cílená statická i dynamická diagnostika, díky které identifikujeme nestability, přetížení a nefunkčnosti segmentů chodidla a svalových řetězců a to při stoji, chůzi, běhu. Získaných poznatků využíváme pro cílenou terapii a prevenci pomocí fyzioterapie.


Kdy funkční diagnostiku využít?

  • V pooperační péči - analýza a diagnostika rizika pádu a rozložení zatížení na chodidle, pozice těžiště -např. po chirurgickém zákroku (TEP apod.)
  • Při řešení chronických obtíží pohybového aparátu -Zjištění nestability a vadné biomechaniky při chůzi, stoji, běhu s následnou možností cílené terapie pomocí
  • Pro prevence a objektivizaci - Objektivizace balančních schopností pacienta a identifikace schopnosti aktivního přenosu zatížení na dolní končetiny jako předpoklad následné cílené terapie
  • Jako prevence zranění - Identifikace nestability, přetížení a nefunkčnosti segmentů chodidla a svalových řetězců a to při stoji, chůzi, běhu pro cílenou terapii a prevenci pomocí fyzioterapie
  • Pro zlepšení výkonnosti sportovce pomocí identifikace nevhodné biomechaniky pohybu v oblasti nohy a dalších segmentů a následné cílené terapii a tréninku

Jak vyšetření probíhá?

Zkušený tým fyzioterapeutů vám podrobně vysvětlí průběh vyšetření, které s vámi provede. Ve 45 minutách provedete společně měření stability a rovnováhy dle mezinárodně uznávaných metodik (Romberg, Swaytest..), rychlé měření a záznam statické a dynamické baropodometrie, video analýzu postury – statickou i dynamickou včetně měřících nástrojů a následné zhodnocení výsledků a doporučení pro terapii.