Fyzioterapie

Hledáte kvalitní a rychle dostupnou fyzioterapii, která je částečně hrazená ze zdravotního pojištění?

Díky úzké spolupráci týmu lékařů a fyzioterapeutů přijdeme na příčinu Vašeho problému a navrhneme cílenou léčbu, která Vám uleví od bolesti a navrátí zpět do běžného života. Objednejte se k nám.

Objednat

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je moderní složka rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Na našem pracovišti tyto služby poskytují vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří jsou zapojeni do systému celoživotního vzdělávání. Naši fyzioterapeuti volí vždy individuální přístup k pacientům za použití nejmodernějších technik a léčebných přístupů.

Přístup našich fyzioterapeutů

Pohybový aparát člověka, jeho vývoj i každodenní pohybové návyky jsou zcela specifické a jedinečné. Při obtížích svou roli hraje spousta dalších faktorů, mezi něž řadíme například současné pohybové aktivity člověka, jednostrannou zátěž, nesprávnou životosprávu či přidružené nemoci. Naši fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci jsou široce vzdělání a díky svým znalostem napříč mnoha obory dokáží přesně stanovit příčinu obtíží a zvolit nejefektivnější léčbu. Výborných výsledků dosahujeme u vrcholových i rekreačních sportovců. Jsme tu ale pro všechny, kdo mají problémy s pohybovým ústrojím. Mezi pacienty neděláme rozdíly.

V čem jsme jiní?

  • Osobní pohodový přístup ke každému pacientovi je pro nás alfou omegou.
  • Náš přístup je komplexní – do Vašeho léčebného plánu zahrneme korekci držení těla, dechová cvičení i relaxační techniky, zaměříme se na úpravu chybných pohybových stereotypů, nácvik běžných denních či sportovních činností, a hlavně Vaši psychickou podporu.
  • Díky přesné diagnóze stanovené naším lékařským týmem můžeme ihned zahájit efektivní léčebný program.
  • Na míru Vám sestavíme sled procedur od neurologického vyšetření, infuze, fyzioterapie, lymfodrenáží, dále také magnetoterapie, rázové vlny, oscilace, plasonu po Tecar terapii, Sirio terapii, enzymoterapii apod.
  • Nejprve vás co nejrychleji zbavíme bolesti nejmodernější přístrojovou léčbou, díky jejíž kvalitě se řadíme ke světové špičce, abychom mohli začít s terapií a nastartovat léčebné procesy Vašeho těla.
  • Dokážeme období rekonvalescence výrazně zkrátit (až o 50 %) a urychlit Váš návrat do běžného života.
  • Naše léčebné postupy nejsou povrchní a založené na pouhém utlumení či potlačení příznaků. Léčíme skutečné příčiny nemocí a díky tomu Vám navracíme ztracené zdraví.

Částečné hrazení pojišťovnou

Na základě doporučení Vaším lékařem bude část terapie hrazena pojišťovnou.