Robotický systém pro posilování a rehabilitaci

Systém nabízí několik režimů zátěže, které umožnují optimální zatížení dle stavu a potřebám klienta. Mezi největší výhody patří nastavení různé zátěže pro obě fáze pohybu (koncentrická a excentrická fáze), volba různé zátěže v jednotlivých částech pohybu či imitace viskózního prostředí. Testování svalové síly nabízí přesné hodnocení stavu klienta, odhalení nedostatků a možných příčin obtíží.

Kdy lze systém využít?

  • Při návratu ke sportu po zranění - velkým rizikem pro opětovné zranění je přetrvávající svalová asymetrie, cílem je její odhalení a odstranění během terapie a tréninku
  • V prevenci zranění - identifikace a odstranění nevyváženosti svalové síly mezi končetinami či mezi jednotlivými svalovými skupinami, které zvyšují riziko svalového zranění, poranění kloubu či zranění z přetížení (overuse injuries)
  • U pooperační stavů v pozdější fázi rehabilitace - optimální zatížení v nebolestivém rozsahu pohybu a zvyšení efektivity terapie
  • Pro zlepšení výkonnosti sportovce - identifikace silových limitací sportovce a jejich odstranění v cíleném tréninku včetně využití supramaximálního zatížení v excentrické fázi pohybu

Jak testování či terapie (trénink) na systému probíhá?

Zkušený tým fyzioterapeutů Vám testování nejprve vysvětlí a popíše jeho průběh. Společně provedete ve 45 minutách testování, které bude přizpůsobeno Vašim potřebám na konkrétní svalové skupiny či pohyb. Standardně testování probíhá v isokinetickém režimu pro koncentrickou fázi a v dynamickém režimu pro excentrickou fázi pohybu. Dle uvážení a potřeb klienta či terapeuta může být testování provedeno v jiném režimu. Následuje vyhodnocení výsledků a doporučení pro terapii či trénink. V případě první terapie či tréninku je provedeno krátké testování (pokud nebylo provedeno) a nastavení plánu, zejména volba cviků a určení zátěže. Doporučujeme s sebou sportovní oblečení včetně sportovní obuvi.